Последвайте ни:

Проектът обединява мрежа от 9 изследователи от различни области на психологията и антропологията

Проектът има за цел проучване на социалнопсихологичните ефекти от кризата и свързаните с нея мерки, като се фокусира върху групи с високи нива на възприет стрес.

Финансирането на проекта е осъществено от Фонд „Научни изследвания” (ФНИ).

Проектът се реализира от "Институт за изследване на населението и човека" към Българска академия на науките.

гл. ас. Панчелиева и докторант Долмова разказват накратко за нашите цели и пътят на развитие, който ще следва проучването