Генерализирана и ситуативна устойчивост като предиктор на стрес