Доклад върху ефектите от промяна в режима на работа ще бъде представен на конференция „Икономика, общество и трансформация: Последици от Covid-19, тяхното разбиране и развитие“