Екипът на проекта подготви доклад на тема „Кризата COVID-19: Специфика на преживяванията при лица с хронични заболявания“