Представяне на резултати в рамките на XVII Европейски конгрес по психология