Решение за фокусиране на изследването върху конкретни групи