Последвайте ни:

Новини и събития

Home Новини Статия, посветена на психологични предиктори на свързаната с COVID-19 тревожност

Статия, посветена на психологични предиктори на свързаната с COVID-19 тревожност

Bakalova D, Nacheva I, Panchelieva T. Psychological Predictors of COVID-19-Related Anxiety in Vulnerable Groups. European Journal of Investigation in Health, Psychology and Education. 2023; 13(9):1815-1830. https://doi.org/10.3390/ejihpe13090132