Участие в международна конференция „Социални неравенства и качество на живот“