Последвайте ни:

Изследванията върху ефектите на кризата в България

Home Изследванията върху ефектите на кризата в България

База данни с литература (библиографски данни): Съдържа публикувани анализи и резултати от проучвания, свързани с ефектите на кризата, породена от COVID-19 в България и публикации с пряко отношение към ключови елементи от изследователския модел и методологията на проект „Социалнопсихологични ефекти на кризата, породена от COVID-19: възприет стрес и динамика на преживяванията“. Списъкът от източници подлежи на разширяване и актуализация.

Paunova-Markova, E. (2020). Perceived threats and difficulties of mothers of young children during a state of emergency in a COVID-19 pandemic. Psychological Research, Volume 23, Number 3, 2020, 330-354. ISSN 0205-0617 (Print); ISSN 2367-9174 (Online). https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=925865&fbclid=IwAR00Mz1hH8AdYXl-sp-F3U18L1qH_8VwMGLMc2l-xmndfuew542HasgyASE

Александрова, С. (2020). Информацията и нейната роля за общественото мнение в извънредно положение. сп. Етически изследвания, бр. 5, кн. 1 https://je sbg.com/salexandrova-informatsiyata-i-neynata-rolya-za-obshtestvenoto-mnenie-v-izvanredno-polozhenie/

Бакрачева, М., Замфиров, М., Коларова, Ц. и Е. Софрониева. (2020). Живот в условията на криза (Covid-19). София, 2020, ISBN 978-619-91067-4-7 https://fnoi.uni-sofia.bg/wp-content/uploads/2020/08/COVID-1.pdf

Бакрачева, М., Замфиров, М., Коларова, Ц. и Е. Софрониева. (2021). Живот в условията на криза (Covid-19), Вълна 2. Веда Словена – ЖГ, ISBN 978-954-8846, https://fnoi.uni-sofia.bg/wp-content/uploads/2021/04/%D0%92%D1%8A%D0%BB%D0%BD%D0%B0-2.pdf

Стойчева, К., Попова, К. (2020). Когато неопределеността ни плаши. Психологични изследвания, Том 23, Кн. 3, 2020, 279-297. ISSN 0205-0617 (Print); ISSN 2367-9174 (Online). https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=925856

Христова, А., Карастоянов Г. (2021) Стрес и справянето с него по време на първата вълна от КОВИД-19 в България. Психологични изследвания,  2021 (под печат)

ИИНЧ-БАН, Департамент „Психология“ (2020). Проучване „Стрес и справяне с него в условия на разпространяваща се инфекция от коронавирус“, https://www.iphs.eu/n/

Резултати от проучването – Етап I

Резултати от проучването – Етап II

Резултати от проучването – Етап III

 

Тренд (2020), Проучване: „Нагласи на българите спрямо кризата с разпространението на COVID-19 (1 част) (април 2020)

Резултати от проучването – Част 1/ април 2020

Тренд (2020), Проучване: „Нагласи на българите спрямо кризата с разпространението на COVID-19 (2 част) (Май 2020)

Резултати от проучването – Част 2/ май 2020