Последвайте ни:

Публикации и електронни модули, разработени в рамките на проекта

Home Публикации и електронни модули, разработени в рамките на проекта
Panchelieva, Tsvetelina, Nacheva, Ilina, Bakalova, Diana. Socio-economic Aspects of the Crisis Caused by COVID-19: Effects of the Change in the Work Regime. Economic Alternatives, University of National and World Economy, приета за печат: 2022

 

Ilina Nacheva, Antoaneta Hristova. Pandemic Diaries from Bulgaria: Dynamics of Emotions and Changes in Everyday Life During the Early Stages of the Covid-19 Crisis. Essays on Symbolic Interaction and Social Psychology: Perspectives and Positions, Editors: Andrew Blasko, Thaddeus Muller and Gregory Smith, Pisa University Press, приета за печат: 2021

 

Начева, И., 2022. „Преживяването на физическа дистанция: изследване върху субективните възприятия в ситуация на разпространяваща се инфекция от Covid-19“ в: Бедствията. Антропологичният поглед. The Disasters / The Anthropological View. Сборник с доклади от международна конференция „Ethnography of Disasters / Eтнография на бедствията”. Маева, М., Й. Еролова, Е. Цанева (съст.). 2022, АИ „Проф. Марин Дринов“, 2022, ISBN 978-619-245-267-4, ISBN:978-619-245-268-1 (е-book PDF), 259-278

 

Отзиви за проекта в научни списания:

 

Nacheva, I. (2021). Проект „Социалнопсихологични ефекти на кризата, породена от COVID-19: възприет стрес и динамика на преживяванията“Българска етнология, (4), 627-629.

https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=1003300

 

Публикувани абстракти от участия в научни форуми:

 

17th European Congress of Psychology: Book of Abstracts. Horizons of Psychology, Volume 31 (2022), p. 338:

http://psiholoska-obzorja.si/en/article?id=551

 

4th INTERNATIONAL CONFERENCE BETWEEN THE WORLDS: NARRATIVES AND NOTIONS OF PANDEMICS. BOOK OF ABSTRACTS. (2022), рp. 48 – 49:

Conference Abstracts