Последвайте ни:

Публикации и електронни модули, разработени в рамките на проекта

Home Публикации и електронни издания, разработени в рамките на проекта
  • Статии и студии в научни издания:

 

 

Bakalova D, Nacheva I, Panchelieva T. Psychological Predictors of COVID-19-Related Anxiety in Vulnerable Groups. European Journal of Investigation in Health, Psychology and Education. 2023; 13(9):1815-1830. https://doi.org/10.3390/ejihpe13090132

 

Nacheva, I., Panchelieva, Ts., Bakalova, D. (2023) Emotional Experiences of Vulnerable Groups during COVID-19: A Qualitative Study among Parents, Jobless and Chronically Ill People. European Journal of Psychology Open  (Published Online: https://doi.org/10.1024/2673-8627/a000038

 

Miteva, P., Dolmova, V.  (in press) COVID-19 psychological effects on two distinct vulnerable groups: A qualitative research on parents with small children and chronically ill people in Bulgaria. Psychological Research (in the Balkans) (accepted for publication: 2023)

 

Nacheva, I., Hristova, A. (in press) Pandemic Diaries from Bulgaria: Dynamics of Emotions and Changes in Everyday Life During the Early Stages of the Covid-19 Crisis. Essays on Symbolic Interaction and Social Psychology: Perspectives and Positions, Editors: Andrew Blasko, Thaddeus Muller and Gregory Smith (accepted for publication: 2021)

 

Panchelieva, Ts., Bakalova, D., Nacheva, I., Dolmova, V. (in press) The COVID-19 Crisis: Specifity of Experiences Among People with Chronic Illnesses. Сборник с доклади „Тенденции и стратегии за възстановяване на икономическата и обществената система след пандемията от COVID-19“ (accepted for publication: 2023)

 

Panchelieva, Ts., Nacheva, I., Bakalova, D. (in press) Socio-economic Aspects of the Crisis Caused by COVID-19: Effects of the Change in the Work Regime. Economic Alternatives, University of National and World Economy (accepted for publication: 2022)

 

Начева, И. (2022) Преживяването на физическа дистанция: изследване върху субективните възприятия в ситуация на разпространяваща се инфекция от Covid-19. Бедствията. Антропологичният поглед. The Disasters / The Anthropological View. Сборник с доклади от международна конференция „Ethnography of Disasters / Eтнография на бедствията”. Маева, М., Й. Еролова, Е. Цанева (съст.). 2022, АИ „Проф. Марин Дринов“, 2022, ISBN 978-619-245-267-4, ISBN:978-619-245-268-1 (е-book PDF), 259-278

 

Цанева, Е., Еролова Й. Eдин локален отговор на пандемията COVID-19 от сърцето на Странджа. Българска етнология. (подаден за рецензиране: 2023)

 

  • Публикации на данни и резултати с отворен достъп:

 

Nacheva, I., Panchelieva, T., & Bakalova, D. (2023). Supplementary materials for: “Emotional Experiences of Vulnerable Groups during COVID-19: A Qualitative Study among Parents, Jobless and Chronically Ill People”. PsychArchives. https://doi.org/10.23668/psycharchives.12936

 

Nacheva, I., Panchelieva, T., & Bakalova, D. (2023). Supplementary materials (figures and tables) for: „Emotional Experiences of Vulnerable Groups during COVID-19: A Qualitative Study among Parents, Jobless and Chronically Ill People”. PsychArchives. https://doi.org/10.23668/psycharchives.12935

 

Panchelieva, T., Nacheva, I., & Bakalova, D. I. (2023, August 10). Socio-psychological Effects of the Crisis caused by COVID-19: Perceived Stress and Dynamics of Experiences. https://osf.io/hrw78/ with https://doi.org/10.17605/OSF.IO/HRW78.

 

  • Електронни издания със свободен достъп:

 

Начева, И., Зографова, Й., Христова А., Бакалова, Д., Панчелиева, Ц., Митева, П., Долмова, В. (2023) „Кризата, породена от COVID-19: Научени уроци и поглед към бъдещето“, електронна брошура, ИИНЧ-БАН, ISBN 978-954-92555-4-6

 

  • Отзиви за проекта в научни списания:

 

Nacheva, I. (2021). Проект „Социалнопсихологични ефекти на кризата, породена от COVID-19: възприет стрес и динамика на преживяванията“Българска етнология, (4), 627-629.

https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=1003300

 

  • Публикувани абстракти от участия в научни форуми:

 

18th European Congress of Psychology: Book of Abstracts. (2023), pp. 348-349:

https://ecp2023.eu/wp-content/uploads/2023/07/ECP-abstracts-6-July.pdf

 

17th European Congress of Psychology: Book of Abstracts. Horizons of Psychology, Volume 31 (2022), p. 338:

http://psiholoska-obzorja.si/en/article?id=551

 

4th INTERNATIONAL CONFERENCE BETWEEN THE WORLDS: NARRATIVES AND NOTIONS OF PANDEMICS. BOOK OF ABSTRACTS. (2022), рp. 48 – 49: https://conferenceworlds.wordpress.com/conference-abstracts/