Последвайте ни:

Публикации и електронни модули, разработени в рамките на проекта

Home Публикации и електронни модули, разработени в рамките на проекта
Panchelieva, Tsvetelina, Nacheva, Ilina, Bakalova, Diana. Socio-economic Aspects of the Crisis Caused by COVID-19: Effects of the Change in the Work Regime. Economic Alternatives, University of National and World Economy, приета за печат: 2022

 

Ilina Nacheva, Antoaneta Hristova. Pandemic Diaries from Bulgaria: Dynamics of Emotions and Changes in Everyday Life During the Early Stages of the Covid-19 Crisis. Essays on Symbolic Interaction and Social Psychology: Perspectives and Positions, Editors: Andrew Blasko, Thaddeus Muller and Gregory Smith, Pisa University Press, приета за печат: 2021

 

Илина Начева. Преживяването на физическа дистанция: изследване върху субективните възприятия в ситуация на разпространяваща се инфекция от Covid-19. ETHNOGRAPHY OF DISASTERS / ЕТНОГРАФИЯ НА БЕДСТВИЯТА, АИ “Проф. Марин Дринов”, приета за печат: 2021